Tam thất Bắc là gì?

Tam thất Bắc là gì? Đây là loại rễ củ được thu hoạch từ cây Tam thất có tuổi đời từ 3 năm trở lên. Là một loại cây sống lâu năm, có thân nhỏ, chiề...