Th6 17, 2014

Tam thất bắc chữa ung thư

Categories:

Tam thất bắc chữa ung thư

read more →

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Tam thất Bắc chữa bệnh gì?

Categories:

Tam thất bắc chữa bệnh gì? Tam thất bắc là một loại thảo dược có tác dụng mạnh trong việc cầm máu, tăng cường sức khỏe tổng thể và chữa một số loại bệnh khác. Theo cách nói của Đông y thì Tam thất bắc là một loại dược liệu “Tiền khổ, hậu cam, hậu cam cam”, có nghĩa là vị thuốc khi nếm lúc đầu hơi đắng, sau ngọt, càng về sau vị càng ngọt. Tam thất thuộc tính âm, không độc.

read more →

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (26 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 5 votes)